Aluminium

Aluminium används i hushåll och inom industrin. Företag i Gnosjöregionen kan ta fram aluminium för olika syften.

Vad vore vår moderna värld utan aluminiumfolie? Detta är en lättmetall som de allra flesta använder sig av i hemmet. Men man kan använda aluminium till så mycket mer än smörgåspaket. Dessutom så anses detta material vara vettigt att satsa på eftersom det kan återvinnas på ett smidigt sätt.

I Gnosjöregionen så jobbar man med att ta fram detaljer och komponenter i aluminium. Tack vare modern beskärningsteknik så kan man få fram exakta delar som sedan används inom industri eller hemma i köket.

 

Egenskaper

Man finner aluminium i jordskorpan och det är det vanligaste grundämnet efter syre och kisel. Det finns alltså gott om detta material, men för att få fram metallen för produktion så krävs det stora mängder energi.

Det är från bauxit som man framställer aluminiumet och detta ämne finns även i Sverige. I bauxiten så finns det omkring 50% aluminiumoxid och för att få fram denna så måste man smälta ned bauxiten.

Detta kräver mycket höga temperaturer som kan vara farliga, men idag så framställs aluminiumoxid på ett mycket säkert och effektivt vis med hjälp av moderna produktionslinjer och robotar som ser till att tunga lyft och faran med hettan kan undvikas för de som jobbar med framställningen.

Färgen på aluminiumet känner man igen för dess gråsilvriga ton. I Gnosjöregionen så jobbar metallverkstäder med olika tjocklekar för att med skärande bearbetning ta fram speciella delar och detaljer.

Man kan även få fram viktiga produkter av denna metall med hjälp av den effektiva bockningstekniken där man böjer till aluminiumet för att få fram den slutliga formen.

 

Svetsa i aluminium

Det krävs en hel del kunskap för att klara av att svetsa i aluminium, som är en svår metall att bearbeta på detta sätt. För att få till en jämn och fin svetsfog använda ofta avancerad robotsvetsning. Men det finns företag som specialiserat sig på att svetsa för hand. Ett exempel är de som svetsar aluminiumfälgar för de som kört på kanter eller kört i gropar med sina nya sommardäck så fälgen blivit skev.

 

Laserskärning i aluminium

För att skära i aluminium kan man använda laserskärning. Tidigare var detta en mycket kostsam process som krävde gigantiska maskiner, men idag har kostnaderna minskat och maskinerna blivit billigare. Ofta kan man få hjälp med flera olika bearbetningsprocesser om du vänder dig till en lite större mekanisk verkstad. Laserskärning, rörlaserskärning, plåtbockning och robotsvetsning är några av de saker som en mekanisk verkstad som jobbar med metallbearbetning ofta kan hjälpa dig med.

 

Användningsområden

De flesta kommer nog att tänka på läskburkar och matfolielådor men det finns många fler användningsområden för detta viktiga material.

Idag tillverkar man delar för flygplan, bilar och andra fordon av aluminiumet, och det är också vanligt att man tar fram delar som ska användas i maskiner.

Med modern bocknings- och pressningsteknik så kan man även få fram vackra möbler som används på kontor, på lager, och som butiksinredning.

Det här är en metall som är känd för att klara av rost men det betyder inte att den är rostfri. Att aluminiumprodukter inte rostar beror på att de då pH är mellan 4 och 9 skapar en oxidfilm som fungerar som ett skydd.

Om man utsätter aluminiumdetaljer för kontakt med andra metaller som koppar och järn så kan detta leda till korrosion. Det beror dock på den miljö som materialen befinner sig i.

Med tanke på detta så väljer man noggrant vilken typ av komponenter som är lämpliga för den här typen av metall.

 

Miljö och återvinning

Det är oerhört energikrävande att få fram aluminiumet men när man väl har tillverkat en produkt så finns det stora fördelar med återvinning.

Det aluminium som finns i produkter som burkar kan användas igen för att framställa nytt material. När man återvinner så krävs det bara 5% av den energi som gick åt från början.

Detta är viktigt att komma ihåg, och i Sverige är vi ganska duktiga på att lämna in och återvinna aluminiumet vilket gagnar vår industri. Man ska också komma ihåg att aluminiumprodukter håller en mycket låg vikt.

Detta betyder att man sänker energibehov och kostnader för transporter då materialet ska skickas till och från produktion.

 

 

0371 webb & reklam AB

Burserydsvägen 38

333 32 Smålandsstenar

0371-319 00

0371-319 85

 

Kontakta oss »

 

 

Aktuellt

 

2017-12-07

Vackra utemöbler med pulverlackering

Med hjälp av pulverlackering så får man väldigt fina metallmöbler som kan användas i utomhusmiljöer och som klarar av vandalism och hårt väder.

 

Läs mer »

 

 
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
0371-319 00
www.ytbehandling.eu