Förzinkning

Med förzinkning kan man rostskydda metaller. Man brukar även kalla förzinkning för galvanisering.

När man ska ta fram delar och färdiga produkter av metall så måste dessa erbjuda vissa egenskaper. Även om man bara kommer att använda sig av metallkomponenterna i en inomhusmiljö så måste dessa vara rostmotståndiga så att man inte får problem med skadade delar som inte längre är funktionella.

Den allra vanligaste beläggningen mot rost kallas för förzinkning och den används flitigt av metallverkstäder i Gnosjöregionen.

Man kan använda sig av zinkbeläggningar för en mängd olika komponenter och produkter såsom delar till fordonsindustrin, verktyg, butiksinredning samt viktiga hushållsartiklar.

 

Elförzinkning och varmförzinkning

När man inte har så stora krav på korrosionsskydd så kan man med glädje använda sig av elförzinkning. Då det handlar om stålkomponenter så är zink den allra vanligaste beläggningen som används för att skapa ett skydd och en vacker yta.

För att beläggningen ska bli slitstark så måste den vara tjock och när man jobbar med elförzinkning så är tjockleken begränsad. Därför så använder man sig hellre av varmförzinkning för komponenter som måste ha ett tjockare ytskikt för att klara av sina miljöer och sina uppgifter.

Man kan utföra elförzinkning med eller utan legering. Utan legering är vanligast då man behandlar stål och man brukar lägga på krom på ytan för att det nya utseendet ska bestå.

Detta gör man ofta med skruvar och andra byggdetaljer eftersom metoden är kostnadseffektiv. Man får på detta sätt också ett fint underlag för lackning som kan behövas då man till exempel tar fram bildelar.

När man varmförzinkar så kommer man att doppa metalldetaljen i flytande zink som håller en temperatur på omkring 460 grader Celsius.

Det här ger ett väldigt bra skydd mot rost och därför så är det många företag i Gnosjöregionen som jobbar uteslutande med denna metod för komponenter som måste klara av slitage och fuktiga miljöer.

 

Zink och miljö

När man jobbar med förzinkningsmetoder så måste man vara medveten om de allergiska reaktioner som kan uppstå hos människor på grund av kromateringen som ofta följer ytbehandlingen med zink.

Det är väl känt att gulkromad metall håller sig längre mot rost samtidigt som denna metod är sämre vad gäller allergier än till exempel blåkromatering.

Idag så är man noga med att utföra förzinkningen med stor försiktighet och med ämnen som inte är skadliga för människa och miljö. Istället för de giftiga cyaniderna så kan man numera jobba med zink-bad som är fria från gifter.

 

Ett vackert ytskikt

Anledningen till att man numera ofta jobbar med legerade förzinkningar är att detta ger ett bättre rostskydd. För att man ska få den vackra ytan så måste man dock lägga till kromatering.

Kromateringen har 2 effekter. Den ena är att den förstärker rostskyddet, och den andra effekten är att man får en vacker och dekorativ yta. Man kan få fram olika färger som blått, svart, gult eller grönt med kromatering.

Om man vill uppnå ännu bättre hållbarhet så kan man lägga till det som kallas för sealing, alltså en form av försegling. Med denna typ av förzinkning så kommer man att behandla med fler processbad.

Vilken förzinkningsmetod man väljer och hur många extra behandlingar av metallen som behövs beror förstås på det som man ska ta fram.

Det viktigaste är att man ser på de faktiska behoven och att man anpassar för- och efterbehandling så att man kan göra arbetsprocessen så kostnadseffektiv som möjligt.

 

 

0371 webb & reklam AB

Burserydsvägen 38

333 32 Smålandsstenar

0371-319 00

0371-319 85

 

Kontakta oss »

 

 

Aktuellt

 

2017-12-07

Vackra utemöbler med pulverlackering

Med hjälp av pulverlackering så får man väldigt fina metallmöbler som kan användas i utomhusmiljöer och som klarar av vandalism och hårt väder.

 

Läs mer »

 

 
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
0371-319 00
www.ytbehandling.eu